Вас цікавить імміграція до Канади?
 
 
 
 
<

IELTS розшифровується як International English Language Testing System. Це тест, розроблений, щоб оцінити здатність людей, що збираються навчатися або подавати заява на імміграцію й для яких англійський не є рідною мовою, використати цю мову. IELTS спільно підтримують The University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), The British Council й IDP Education Australia: IELTS Australia.

Тест IELTS необхідно здавати всім, хто планує подавати на ПМЖ у Канаду, Австралію або Нову Зеландію, надходити на навчання в канадські, австралійські, новозеландські, британські або ірландські університети

Існують 2 різних модулі тесту IELTS:

 • Academic модуль Цей модуль для тих, хто збирається вчитися або працювати за професією, де язикові вимоги дуже високі. Наприклад, у медицині, юриспруденції. Таким чином, якщо ви збираєтеся надходити, скажемо, в Cambridge або Oxford, то дерзайте й здавайте IELTS Academic module.
 • General module. Ціль цього модуля полягає у виявленні в загального рівня, що здає, англійської мови. Цей модуль підходить для людей, які збираються на навчання більше практичного характеру (наприклад, кухарі, менеджери) і для більшості (але не для всіх) людей, які звертаються у відділи імміграції посольств Канади, Австралії й Новій Зеландії.

Результати тесту IELTS оцінюються по бальній системі від 0 до 9 у кожному із чотирьох модулів. За результатами оцінки модулів виводиться середній бал

Нижче наведені описи кожної з дев'яти оцінок

 • 9 - Expert user: Повне володіння мовою: адекватне, точне, швидке й повне розуміння.
 • 8 - Very good user: Повністю володіє мовою, лише випадкові несистематичні неточності й невідповідності. У незвичних ситуаціях може виникнути нерозуміння. Добре підтримує складну детальну аргументацію.
 • 7 - Good user: Володіє мовою, незважаючи на випадкові неточності, невідповідності й недорозуміння в деяких ситуаціях. В основному добре володіє складною мовою й розуміє детальні пояснення.
 • 6 - Competent user: В основному ефективне володіння мовою, незважаючи на неточності, невідповідності й недорозуміння. Може використати й розуміти досить складна мова, особливо в знайомих ситуаціях.
 • 5 - Modest user: Частково володіє мовою, загальне розуміння змісту в більшості ситуацій, незважаючи на безліч помилок. Може підтримувати спілкування в знайомих ситуаціях.
 • 4 - Limited user: Володіння обмежене знайомими ситуаціями. Часті проблеми в розумінні й вираженні своїх думок. Нездатний використати складну мову.
 • 3 - Extremely limited user: Виражає й розуміє тільки загальний зміст у дуже знайомих ситуаціях. Часті провали в спілкуванні.
 • 2 - Intermittent user: Неможливо реальне спілкування, крім самого базового, з використанням окремих слів або коротких формулювань у знайомих ситуаціях першої необхідності. Серйозні труднощі в розумінні усної й письмової мови.
 • 1 - None user: Власне кажучи, не має здатності до використання мови, крім деяких окремих слів.
 • 0 - Did not attempt the test: Неможливо оцінити рівень знань.

Єдиного прохідного бала по тесту IELTS не існує. Кожна організація, що вимагає надання результатів тесту IELTS установлює свої вимоги. Так, у цей час, для подачі заяви на ПМЖ у Канаду по загальній категорії основний заявник повинен здати IELTS із середнім балом не нижче 7. Для навчання й роботи, прийнятний результат може коливатися від 4 до 7 балів, залежно від спеціальності й профілю навчального закладу

Структура тесту полягає в наступному:

Тест IELTS складається з 4 модулів загальна тривалість тесту 2 години 45 хвилин:

 • Listening (аудіювання, що перевіряє сприйняття англійської мови на слух). 4 завдання (40 питань), тривалість 30 хвилин;
 • Reading (читання, що перевіряє сприйняття й розуміння текстів). 3 завдання (40 питань), тривалість 60 хвилин;
 • Writing (лист, що перевіряє навички того, хто проходить тестування, у викладі своїх думок у письмовому виді). 2 завдання (не менш 150 й 250 слів, відповідно) тривалість 60 хвилин;
 • Speaking (бесіда з екзаменатором, що перевіряє навички усного мовлення й ведення діалогу). Тривалість 10-15 хвилин

Як говорилося раніше, існує 2 варіанти тесту IELTS - загальний й академічний. Відрізняються вони тільки завданнями по читанню й листу. Для імміграції й працевлаштування досить здачі загального варіанта тесту. Для надходження в навчальні заклади переважніше здавати академічний тест

Copyright © Emigrant.ca, 2005-2019