Вас цікавить імміграція до Канади?
 
 
 
 
 
 

Номінальна програма провінції Манітоба (Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP)) - це угода, укладена між урядом Канади й урядом провінції, відповідно до якого імміграційні служби провінції самостійно здійснюють відбір кандидатів на право проживання в провінції Манітоба. Головна мета цієї програми - задоволення соціальних, економічних і культурних потреб регіону за рахунок імміграційних ресурсів.

Таким чином, імміграційні влади провінції самостійно роблять відбір із числа кандидатів. Оскільки критерії відбору провінційної програми істотно відрізняються від загальканадських, то на вдале завершення імміграційного процесу можуть розраховувати навіть ті кандидати, які мають складності з подоланням перешкод федеральних імміграційних програм.

Відповідно до провінційної програми, потенційні іммігранти діляться на дві категорії - кваліфіковані робітники й бізнесмени.

Кваліфіковані робітники - особи, що мають відповідне утворення, стаж і професійні навички. Для успішного проходження імміграційного процесу вони повинні відповідати наступним критеріям:

  • мати достатній досвід роботи й професійної практики;
  • знання мови повинне бути достатнім, щоб якомога раніше приступитися до роботи;
  • мати запрошення на роботу відповідно до професії;
  • мати фінансові засоби на якийсь час.

Оцінка всіх цих факторів виробляється при розгляді заяви. Якщо кандидат відповідає вимогам манітобской програми, він одержує спеціальний сертифікат. Після чого він може подавати заяву на одержання візи в Канадську імміграційну службу (Citizenship and Immigration Canada - CIC). Тут кандидат проходить перевірку на відповідність критеріям безпеки й медичних критеріїв. Остаточне рішення про прийняття або відхилення заяви на імміграцію винятково лежить у компетенції CIC.

У травні 2004 року були введені зміни до манітобської програми

Імміграційні органи провінції постійно вдосконалюють критерії відбору, щоб з повною впевненістю затверджувати, що відбираються кандидатури тих кваліфікованих робітників, які дійсно мають намір і всі можливості успішно адаптуватися й трудитися в Манітобі.

У травні 2004 року в MPNP для кваліфікованих робітників були внесені зміни. Зокрема, змінена форма заповнення заяви, що дозволить імміграційним офіцерам швидше їх розглядати й приймати рішення. Тепер кандидат на номінацію по манітобській програмі може вибирати один із шести варіантів, залежно від своїх зв'язків з Манітобою.

Кожен варіант має власні відбірні критерії:

  • П'ять спеціалізованих варіантів: якщо кандидатура відповідає критеріям і кандидат має гарні можливості успішно адаптуватися в Манітобі, тоді заява буде розглянуто значно швидше;
  • Загальний шлях. Для позитивного розгляду імміграційної заяви кандидат повинен продемонструвати свої зв'язки в Манітобі, а також довести готовність жити й працювати в провінції.

Короткий опис кожного спеціалізованого варіанта

1. Employer Direct Stream: для кандидатів, що мають гарантоване запрошення на роботу від роботодавця, що уклав договір з MPNP на оформлення запрошення на роботу. Також для осіб, що працюють у Манітобі повний день на постійній роботі

2. International Student Stream: для кандидатів, що одержали в Манітобі додаткове утворення, що мають запрошення на роботу (у відповідності зі спеціальністю) і дозвіл на роботу в Манітобі після закінчення навчання.

3. Family Support Stream: для тих кандидатів, у кого є стаж і досвід роботи, знання мови й близьких родичів у Манітобі, які підписали Affidavit of Support Form.

4. Community Support Stream: для кандидатів, у яких є виробничий стаж і досвід, знання мови, а також лист про підтримку (Letter of Support) від громад, що мають угоду з MPNP.

4. Strategic Recruitment Initiative: для кандидатів, що мають стаж і досвід роботи, знання мови, і які потрібні для роботи в Манітобі, мають запрошення з боку MPNP Invitation to Apply.

5. General Stream: для кандидатів, у яких є стаж і досвід роботи, знання мови, доказу про наявність близьких родичів, або лист підтримки (family-like support) з боку друзів або далеких родичів у Манітобі, а також для тих, хто раніше вчився або працював у Манітобі.

Для розгляду заяви в CIC, кандидати MPNP повинні набрати необхідне число балів, а також продемонструвати свої зв'язки в Манітобі, і довести готовність жити й працювати в провінції.

Copyright © Emigrant.ca, 2005-2019